• 悍云HN1

  CPU: 2 核
  内存: 1GB
  硬盘: 60G
  带宽: 3M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/XP/Centos
  客户群: 学习、测试环境、个人
  机房: 河南广电机房[8线BGP]
  138元/月 414元/季1380元/年
 • 悍云HN2

  CPU: 2 核
  内存: 2GB
  硬盘: 80G
  带宽: 5M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/XP/Centos
  客户群: 个人、企业、电子商务类
  机房: 河南广电机房[8线BGP]
  218元/月 654元/季 2180元/年
 • 悍云HN3

  CPU: 4 核
  内存: 4GB
  硬盘: 120G
  带宽: 6M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群:个人、企业、电子商务类
  机房: 河南广电机房[8线BGP]
  320元/月 960元/季 3200元/年
 • 悍云HN4

  CPU: 4 核
  内存: 4GB
  硬盘: 180G
  带宽: 8M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群:个人、企业、电子商务类
  机房: 河南广电机房[8线BGP]
  580元/月 1740元/季 5800元/年
 • 悍云HN5

  CPU: 4 核
  内存: 8GB
  硬盘: 250G
  带宽: 10M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群: 个人、行业、地方门户类
  机房: 河南广电机房[8线BGP]
  780元/月 2340元/季 7800元/年
 • 悍云HN6

  CPU: 8 核
  内存: 8GB
  硬盘: 320G
  带宽: 10M
  IP: 1枚
  操作系统: Win03/Win08/Win12/Centos
  客户群:个人、企业、电子商务类
  机房: 河南广电机房[8线BGP]
  980元/月 2940元/季 9800元/年

服务承诺

产品优势